Jolanta Skrobowska

radca prawny

Interesuję się sprawami, które związane są ze wsparciem osób fizycznych, głównie w obszarze prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Jako prawnik rodzinny zajmuję się zagadnieniami małżeństwa, partnerstwa, rodzicielstwa, edukacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.
[Więcej >>>]

Konsultacje online Sklep

Uprawnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19

Jolanta Skrobowska01 kwietnia 2020Komentarze (1)

Wczoraj, tj. 31 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – znajdziesz ją tutaj – rozszerza uprawnienia do zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy; COVID-19

Zmiany te polegają na:

 • wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Teraz z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo opiekun dzienny, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.

Już od 26 marca 2020 r.  dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

➡  Tutaj przeczytasz o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a tutaj o udogodnieniach dla dzieci z orzeczeniem.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki.

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Zasiłek opiekuńczy z KRUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają także rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Od 31 marca br. zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem:

 • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
 • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • oraz na zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny*

Jeśli jesteś rodzicem który pobiera zasiłek pielęgnacyjny na dziecko niepełnosprawne, to nie jesteś uznawany za małżonka mogącego sprawować opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8.

W takiej sytuacji, jeśli masz co najmniej dwójkę dzieci i jedno z nich (to na które pobierasz ww. zasiłek) przebywa z Tobą w domu z powodu zamknięcia placówki, to drugi rodzic może wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza drugie dziecko.

W oświadczeniu należy wtedy wpisać, że nie ma drugiego rodzica, mogącemu zapewnić opiekę temu drugiemu dziecku.

Patrząc na to inaczej: Ty- na zasiłku pielęgnacyjnym – zajmujesz się jednym dzieckiem („z powodu” którego jesteś uprawniony do zasiłku), zaś drugi rodzic bierze opiekę na drugie dziecko.

Oczywiście tego dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

* Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków koniecznych dla zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat.

Jolanta Skrobowska
radca prawny

Alireza Attari

***

Opłata za prywatne żłobki, przedszkola i szkoły w czasie zawieszenia ich działalności. Porozumienie

Niejedno wiadro pomyj wylało się na mnie od piątku za sprawą poprzedniego wpisu. Wylały się żal i złość, że oto przez moje słowa zbankrutują polskie prywatne placówki: żłobki, przedszkola i szkoły [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Jolanta Skrobowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jolanta Skrobowska Kancelaria radcy prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Natalia 18 maja, 2020 o 01:22

  Bardzo interesujący wpis.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jolanta Skrobowska Kancelaria radcy prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: