Jolanta Skrobowska

radca prawny

Interesuję się sprawami, które związane są ze wsparciem osób fizycznych, głównie w obszarze prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Jako prawnik rodzinny zajmuję się zagadnieniami małżeństwa, partnerstwa, rodzicielstwa, edukacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.
[Więcej >>>]

Konsultacje online Sklep

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Jolanta Skrobowska03 października 2019Komentarze (0)

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DZIECKA nie jest tożsame z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego, to już zapewne słyszałeś o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. To dokument, który jest niezwykle ważny dla Twojego dziecka, a to dlatego, że umożliwia dostosowanie edukacji do jego stanu zdrowia, potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Co to oznacza w praktyce? 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - smutna dziewczynkaMając orzeczenie masz możliwość obejścia rutynowego schematu edukacyjnego – ogólnego programu dla danego poziomu nauczania. Dokument pozwala Ci bowiem na dostosowanie nauczania do Twojego dziecka, do tego jaki jest jego stan i tempo rozwoju.

Prawo gwarantuje odpowiednie wsparcie uczniowi niepełnosprawnemu w placówce oświatowej, ale by system edukacji postrzegał go jako ucznia potrzebującego wsparcia, musi on posiadać właśnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pamiętaj! 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to nie to samo co orzeczenie o niepełnosprawności.

To dwa różne dokumenty. Orzeczenie o niepełnosprawności dzieci i młodzieży do lat 16 wydawane jest do celów rehabilitacji społecznej i zawodowej w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie miejscem zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy.

Jeśli posiadasz tylko diagnozę, nawet potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim – to nie wystarczy, by Twoje dziecko otrzymało odpowiednie wsparcie edukacyjne. Diagnoza jednak pomoże Ci uzyskać orzeczenie.

Mimo, iż może nie masz do tego teraz głowy, bo jesteś zajęta albo zajęty rehabilitacją, zajęciami usprawniającymi, wizytami u kolejnych specjalistów- ten dokument warto jest uzyskać. 

Procedura jest w miarę łatwa.

Ale, po kolei…

Kto może wnioskować o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić sam uczeń, ale tylko jeśli jest już pełnoletni, przeważnie jednak wnioskodawcami będą rodzicie bądź opiekunowie prawni dziecka, które jest niepełnosprawne: niesłyszące, słabo słyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także dziecka niedostosowanego społecznie, bądź zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

O powyższych będę pisała w kolejnym wpisie. Jednak już dziś – jeśli masz wątpliwości i nie wiesz czy możesz złożyć wniosek, pytaj. Gdzie? – Czytaj dalej. 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek, na odpowiednim formularzu, należy złożyć w poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, zaś dla dzieci dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty.

To w poradni uzyskasz wszelkie informacje na temat orzeczenia, wniosku, dokumentów koniecznych do przedstawienia, a także trybie odwoławczym oraz konsekwencjach takiego dokumentu.

Dokumenty składane z wnioskiem

Nie przesadzę jeśli powiem, ze powinieneś złożyć wszystko – absolutnie wszystkie dokumenty, którymi dysponujesz, a które potwierdzają stan Twojego dziecka. Mogą to być opinie (terapeuty, lekarza, rehabilitanta, nauczyciela), wyniki badań, wypisy ze szpitala, zaświadczenia, wyniki obserwacji. Jeśli wydano już orzeczenie – takowe również powinieneś przedłożyć.

Bardzo ważne jest aktualne zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka.

Jak zlokalizować właściwą poradnię?

Najprościej zadzwonić do najbliższej szkoły, zapytać w przedszkolu. 

Po prostu 🙂

Kiedy możesz zwrócić się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie można wydać dla osoby niepełnosprawnej w okresie: od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. 

Ważne, że orzeczenie wydawane jest na czas wychowania przedszkolnego, roku szkolnego  albo etapu edukacyjnego.  Dlatego też po zakończeniu kolejnego etapu rodzic powinien zgłosić się do poradni z wnioskiem o nowe orzeczenie. W treści orzeczenia wskazane zostanie na jaki okres orzeczenie zostało wydane

Ważne!

Pamiętaj, Twoje dziecko się zmienia – orzeczenie powinno to uwzględniać! 

Jeśli wystąpiły okoliczności, których orzeczenie nie uwzględnia – masz prawo wystąpić z wnioskiem o nowe orzeczenie, nawet w trakcie obowiązywania już wydanego dokumentu.

Czy z treścią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego możesz się nie zgodzić?

Oczywiście! Nikt tak jak Ty nie zna Twojego dziecka. Jeśli uważasz, że orzeczenie nie jest kompletne i nie obejmuje w sposób komplementarny stanu Twojego dziecka lub z jakiegoś powodu się z nim po prostu nie zgadzasz powinieneś się od niego odwołać. 

Masz na to 14 dni od momentu doręczenia Ci orzeczenia. 

Do kogo mam złożyć odwołanie?

Odwołanie od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składa się za pośrednictwem zespołu orzekającego poradni do kuratora oświaty.

Pamiętaj masz na to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Jakie są szanse powodzenia?

Nie wiem jakie są statystyki, ale gwarantuję Ci, iż szansa jest zawsze! Wiem to, bo przechodziłam przez tę procedurę – z powodzeniem.

Pamiętaj – nikt tak dobrze jak Ty nie zna potrzeb Twojego dziecka! To Ty powinieneś mieć ostatnie zdanie odnośnie jego edukacji! Ty wiesz co jest dla niego najlepsze!

O udogodnieniach dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego piszę w kolejnym wpisie, który przeczytasz tutaj: https://prawnik-rodzinny.com.pl/orzeczenie-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego/

***

Na koniec polecam Ci jeszcze blog mojej koleżanki, radcy prawnego, mec. Jolanty Budzowskiej, dotyczący Błędu przy porodzie.

Zdjęcie by Janko Ferlič – @specialdaddy

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Jolanta Skrobowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jolanta Skrobowska Kancelaria radcy prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jolanta Skrobowska Kancelaria radcy prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: