Jolanta Skrobowska

radca prawny

Interesuję się sprawami, które związane są ze wsparciem osób fizycznych, głównie w obszarze prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Jako prawnik rodzinny zajmuję się zagadnieniami małżeństwa, partnerstwa, rodzicielstwa, edukacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.
[Więcej >>>]

Konsultacje online Sklep

„Prawie prawniczo” to cykl podcastów, który uruchomiła Krajowa Izba Radców Prawnych. Prowadzącym rozmowy jest Tomasz Palak, radca prawny z Gdańska, członek Komisji Promocji Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych, obecny w mediach społecznościowych i od lat popularyzujący wiedzę na temat zawodu radcy prawnego.

Z ogromną przyjemnością gościłam w 9. odcinku podcastu. Opowiadałam o tym czym się zajmuję radca prawny, dlaczego robię to co robię i dla kogo. 

Poniżej film, podcastu można również słuchać, na platformach streamingowych (SpotifySpreaker, Google PodcastApple Podcast),

Poniższy cytat pochodzi ze strony KIRP.

Gościem dziewiątego odcinka serii podcastów „Prawie prawniczo” jest radca prawny Jolanta Skrobowska, autorka bloga prawnik-rodzinny.com.pl oraz podcastu „Prawnik rodzinny”.

Pani mecenas opowiada o prawie rodzinnym i specyfice spraw z tego obszaru. Porusza m.in. kwestie związane z komunikacją pomiędzy klientem a prawnikiem, przebiegiem procesu sądowego czy wsparciem prawnym rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością.

Czy radca prawny jest zawsze potrzebny w sprawach rodzinnych? Czego może nauczyć swojego klienta? Kiedy porada prawna może przydać się matce? – zachęcamy do słuchania i oglądania.

Wina w wyroku rozwodowym

Jolanta Skrobowska29 lipca 2020Komentarze (0)

Zgodnie z przepisami sąd orzeka w wyroku rozwodowym który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Na zgodny wniosek stron odstępuje jednak od tego.

Kto jest bardziej winny i po co w ogóle zajmować się „praniem brudów” przed sądem (to słowa jednej z członkiń grupy facebookowej „Zwycięski Rozwód!” którą założyłam)?

Jaką taktykę obrać, gdy chcemy się rozwieść dobrze, a jaką gdy szybko?

I czy szybki rozwód to znaczy dobry rozwód?

O tym przeczytasz w dalszej części dzisiejszego wpisu.

Co to jest wina?

Przez winę należy rozumieć takie zachowanie, które wyraża się w poważnym naruszeniu obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego.

Pewnie instynktownie wiesz czym jest wina i jak się przejawia. Najbardziej jej jaskrawym przejawem jest niewierność, ale także alkoholizm i inne nałogi, agresja, szykanowanie małżonka albo jego rodziny, nieróbstwo, niegospodarność, odmowa pomocy małżonkowi, zaniedbywanie jego i rodziny.

Sąd między innymi właśnie dlatego tak wnikliwie bada przebieg waszego małżeństwa, by finalnie orzec, kto ponosi winę jego rozpadu.

Wyrok-rozstrzygnięcie.

Sprawa o rozwód może więc się zakończyć wyrokiem orzekającym:

– winę jednej strony (konkretnego małżonka),

– winę obydwu stron,

– bez winy któregokolwiek z małżonków, choć sąd taką winę badał.

Może także zapaść wyrok bez orzekania o winie (sąd odstępuje od tego).

Pamiętaj, że sąd jest zobligowany orzec w wyroku rozwodowym czy i kto jest winny rozkładu pożycia! Odstępuje od orzekania o winie jedynie na zgodny wniosek małżonków.

I jeszcze jedno!

Wina czasem leży po środku, jednak… Sąd nie stopniuje winy w wyroku rozwodowym. Nie ma w nim więc wskazania kto jest bardziej winny a kto mniej, tylko czy i kto jest winny – po prostu. Małżonek, który zawinił powstanie jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu, i to cięższych przewinień.

Finalnie więc ten kto bardziej nabroił będzie tak samo winny jak ten kto przyczynił się do rozpadu małżeństwa „tylko trochę” . Przez „tak samo winny” rozumiem oczywiście ostateczny rezultat postępowania w postaci sentencji wyroku, w którym wskazani będą winni rozkładu pożycia.

Teraz alimenty!

Małżonkowie mogą żądać od siebie wsparcia na czas po rozwodzie.

Byli małżonkowie w zależności od orzeczenia zapadłego w postępowaniu o rozwód mogą ubiegać się o alimenty. Prawo do nich oraz okres trwania tego obowiązku determinuje właśnie wina za rozpad małżeństwa i jej stwierdzenie w wyroku rozwodowym.

Kiedy mogę się domagać alimentów?

Małżonek może wnosić o zasądzenie na jego rzecz alimentów od drugiego małżonka już w toku sprawy o rozwód. Wniosek może mieć formę ustną lub pisemną (być częścią pozwu, lub osobnym pismem).

Z wnioskiem można także zwrócić się do sądu po zakończeniu postępowania w sprawie o rozwód – w osobnym postępowaniu. W tym jednak odrębnym postępowaniu sąd jest związany orzeczeniem sądu „rozwodowego” co do winy (treścią wyroku rozwodowego).

Pamiętaj!

Kwestią alimentów na małżonka sąd zajmuje się na wyraźny wniosek. Tu – inaczej niż w przypadku alimentów na dzieci- rozstrzygnięcie o alimentach pomiędzy małżonkami nie należy do kwestii, które obligatoryjnie powinny zostać zamieszczone w wyroku rozwodowym.

Od kogo alimenty?

Alimenty między byłymi małżonkami reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przepisy rozróżniają dwa rodzaje obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka: zwykły i rozszerzony.

Zwykły obowiązek alimentacyjny dotyczy sytuacji, gdy:

– w wyroku rozwodowym sąd nie orzekał o winie małżonków lub w wyroku rozwodowym orzeczono winę obydwojga małżonków;

– małżonek wnioskujący o alimenty znajduje się w niedostatku.

               O niedostatku przeczytasz tutaj.

Ważne jest, iż obowiązek alimentacyjny obejmuje swym zakresem usprawiedliwione potrzeby wnioskującego małżonka i możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka zobowiązanego (tego, który miałby alimenty płacić).

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny dotyczy sytuacji, gdy:

–  tylko jeden małżonek ponosi winę rozpadu małżeństwa (i taki też wyrok zapadł w sprawie rozwodowej),

– rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka.

W takim przypadku z wnioskiem o alimenty zwrócić się może jedynie małżonek niewinny. Prawo nie wymaga by był on w niedostatku – wystarczająca jest przesłanka pogorszenia jego sytuacji materialnej.

Ważne!

Początkową datę płatności alimentów zasądzonych na podstawie art. 60 KRO w wyroku orzekającym rozwód stanowi data uprawomocnienia się tego wyroku.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny, czyli … Jak długo trzeba płacić alimenty na małżonka?

Obowiązek alimentacyjny wygasa :

– zawsze wraz ze śmiercią którejkolwiek ze stron,

– zawsze gdy uprawniony do alimentów zawrze nowy związek małżeński (obowiązek alimentacyjny przechodzi na nowego małżonka ), ale nie dotyczy to konkubinatu (gdy uprawniony pozostaje w związku konkubenckim),

– w sytuacji, gdy w wyroku rozwodowym sąd nie orzekał winy (na zgodny wniosek stron) lub nie stwierdzi winy żadnej ze stron (strony nie wniosły o nieorzekanie o winie, ale sąd stwierdził, że żadna z nich nie ponosi winy rozpadu pożycia – z upływem 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,

W sytuacji, gdy w wyroku stwierdzono współwinę stron lub w wyroku stwierdzono wyłączną winę jednej tylko strony obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony czasowo.

A dokładniej…

Wyżej opisany 5-letni termin liczony jest od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Po jego upływie obowiązek dostarczania środków utrzymania wygasa. Nie jest potrzebne tutaj żadne dodatkowe orzeczenie sądu. Sam upływ czasu powoduje ustnie konieczności zapłaty alimentów.

Jednak sąd może ze względu na wyjątkowe okoliczności, na żądanie uprawnionego, przedłużyć ten termin.

Pamiętaj!

Małżonkowi, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego alimenty nigdy nie przysługują.

Taktyka i praktyka.

Czy warto upierać się przy orzeczeniu winy w wyroku rozwodowym?

Wiele osób odpuszcza winę, bo chcą mieć rozwód za sobą. Wizja kilku lat na sali sądowej, opowiadania o małżeństwie, które kojarzy się z klęską, ściągania do sądu tabunu świadków, przeglądania historii rozmów, sms-ów, wstydu i spuszczania oczu, i  do tego patrzenia choćby chwilę na prawie byłego małżonka, skutecznie zniechęca do dążenia do takiego finału sprawy rozwodowej.

Fakt!- sprawy z orzeczeniem o winie trwają dłużej niż te bez jej orzekania. Są bardziej „szczegółowe” i mało przyjemne.

Musisz jednak pamiętać o tym co chcesz osiągnąć w trakcie rozwodu i po nim. Jeśli ma być to proces oczyszczający – i maglowanie małżeńskiego życia dla samego maglowania– to zastanów się czy Ci to na pewno potrzebne i czy da Ci spokój. Jaki jest w tym CEL?

Jeśli jednak poświęciłaś bądź poświęciłeś dla swojego małżonka całe swoje życie, a teraz… zostajesz na lodzie, bez możliwości godziwego, spokojnego życia, może z długami i niedokończonymi kwestiami gospodarczymi –  to może warto. Nawet jeśli będzie to wymagało trochę więcej czasu, trochę więcej energii i zachodu.

Sama musisz zadać sobie pytanie o CEL!  Jaki jest Twój cel?

Zawsze o to pytam przed napisaniem pozwu…

***

Zachęcam Cię do przeczytania wpisu o  za- „szybkim rozwodzie”. Znajdziesz go tutaj.

 

_________________________________________

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Alimenty nie mają wakacji!

Jolanta Skrobowska21 lipca 2020Komentarze (0)

Czy muszę płacić alimenty jeśli dziecko spędza ze mną wakacje?

Ostatnio dostaję pytania o to, jak to jest z alimentami w wakacje. Czy osoba zobowiązana do płacenia alimentów na dziecko musi to robić nawet wtedy gdy potomek spędza z nią wakacje?

W tym czasie ów rodzic utrzymuje swoje dziecko, płaci za jedzenie, pranie, kupuje ubrania. Generalnie zaspokaja potrzeby dziecka, których rodzic, z którym w pozostałym czasie dziecko przebywa, spełniać nie musi.

W zasadzie tytuł dzisiejszego wpisu nie pozostawia złudzeń. Alimenty nie mają wakacji. Sąd zasądza je w stałej kwocie i jeśli w wyroku nie ma wyłączenia na czas wakacyjny – co się raczej nie zdarza, to mimo iż koszty utrzymania dziecka w tym okresie pokrywa rodzic, z którym ono przebywa, to i tak, jeśli z wyroku sądu wynika jego zobowiązanie do zapłaty na ręce drugiego rodzica alimentów, to ową stałą kwotę płacić powinien.

Co będzie jeśli ów rodzic tego nie zrobi? To samo co w sytuacji, gdyby zobowiązany do płacenia alimentów przestałby to robić poza wakacjami, na które zabiera dziecko. Z punktu widzenia prawa staje się on dłużnikiem, który uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Wierzyciel – drugi rodzic- może się wtedy udać do komornika. A dalej – sprawa jest oczywista. Następuje egzekucja alimentów.

Poza tym  pamiętaj, że utrzymanie dziecka dotyczy nie tylko czasu gdy przebywa ono z rodzicem. Koszty utrzymania nie znikają w całości razem z jego wyjazdem. Owszem, może w tym czasie rodzic nie musi go karmić czy ubierać (ponosić z tego tytułu wydatków), ale płaci np. zwiększony czynsz (liczony od osoby), czy opłaty związane z eksploatacją lokalu, w którym dziecko większość roku przebywa.

 

Photo by Danielle MacInnes on Unsplash

 

W Polskim Radio Katowice ukazał się dzisiaj reportaż z moim udziałem, dotyczący opłat za żłobki i przedszkola w czasie ich zamknięcia z powodu koronawirusa.

Zapraszam do wysłuchania. Cały materiał znajdziesz poniżej.

 

Żłobki i przedszkola zostały zamknięte na głucho w połowie marca i rodzice dzieci, które uczęszczały do tych placówek, zostali z problemem sami. Pół biedy, jeśli mogli zrobić sobie wolne w pracy i wystąpić o zasiłek opiekuńczy i zająć się dzieckiem. Część rodziców jednak nie ma szans na wolne i musi, zdalnie czy stacjonarnie, wypełniać swoje obowiązki zawodowe z dzieckiem w domu. A co z opłatami, które rodzice ponoszą w takich placówkach? A może problem uda się rozwiązać systemowo i takie placówki, a jest ich przecież niemało w całym kraju,- otrzymają rekompensatę czesnego np. z budżetu państwa, a tym samym będą mogły bez obaw o zachowanie płynności zwrócić opłaty rodzicom, których często kryzys także dotknął? Tematem zajęła się Joanna Opas.*

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., której pełen tekst znajdziesz tutaj, odnosi się do osób niepełnosprawnych.

Dziś przedstawię Ci kwestię, o którą pytają często rodzice dzieci niepełnosprawnych – co z orzeczeniami w sytuacji niefunkcjonowania komisji orzeczniczych.

Orzeczenia o niepełnosprawności

  1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność(pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – termin 90 dni liczy się wstecz od 8 marca 2020 r. czyli obejmuje orzeczenia, których ważność upłynęła od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r.;
  2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dniod odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – wskazany termin upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności należy liczyć od 8 marca 2020 r.

Orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji

Jeśli ważność orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji upływa podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 30 dni po ich odwołaniu, zachowuje ono ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności (w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie nie z dniem ogłoszenia ww. ustawy (tj. 31 marca 2020 r.), lecz z mocą wsteczną, tj. z dniem 8 marca 2020 r.;

Karty parkingowe

  1. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na ww. warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dniod odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
  2. karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Świadczenia

  1. jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu, tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego);
  2. także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia (bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji) – przepis ten wchodzi w życie nie z dniem ogłoszenia ww. ustawy (tj. 31 marca 2020 r.), lecz z mocą wsteczną, tj. z dniem 8 marca 2020 r.;
  3. podobnie wydłużeniu ulega także termin ważności m.in. legitymacji emeryta-rencisty.

Orzeczenia, których termin ważności upłynął

Ww. zasady dotyczące orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji mają zastosowanie także w stosunku do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy – przepis ten wchodzi w życie nie z dniem ogłoszenia ww. ustawy (tj. 31 marca 2020 r.), lecz z mocą wsteczną, tj. z dniem 8 marca 2020 r.

Orzeczenia, które się nie uprawomocniły, z powodu złożenia odwołania od decyzji komisji

Powyższe przepisy nie odnoszą się do osób nieposiadających prawomocnych orzeczeń z uwagi na to, iż złożyły one odwołanie od decyzji komisji orzeczniczych – tj. ich sprawy są w toku postępowania odwoławczego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje w tej sytuacji na § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534), które weszło w życie w dniu 27 marca 2020 r. Przepis ten dopuszcza możliwość sporządzenia oceny stanu zdrowia bez bezpośredniego badania osoby (be uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego), w stosunku do której ma zostać wydane orzeczenie- ale tylko gdy dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania takiej oceny.

 

AbsolutVision