Jolanta Skrobowska

radca prawny

Interesuję się sprawami, które związane są ze wsparciem osób fizycznych, głównie w obszarze prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Jako prawnik rodzinny zajmuję się zagadnieniami małżeństwa, partnerstwa, rodzicielstwa, edukacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.
[Więcej >>>]

Konsultacje online Sklep

Do tematu realizacji sądowych postanowień o kontaktach z dziećmi odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości. W komunikacie z dnia 3 kwietnia 2020 r. wskazano:

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w mocy pozostają wszystkie postanowienia wydane przez sądy w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 59815, art. 59816 i art. 59822  Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

 Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości*

 

Pozostaje w pełni aktualny mój wpis pt. Koronawirus a ustalone kontakty dziecka z rodzicem. Znajdziesz go tutaj. Polecam go Twojej uwadze 🙂

* Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Ben White

Uprawnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19Wczoraj, tj. 31 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw- znajdziesz ją tutaj –  rozszerza uprawnienia do zasiłku.

Zmiany te polegają na:

  • wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
  • przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Teraz z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo opiekun dzienny, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.

Już od 26 marca 2020 r.  dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

_______________

Tutaj przeczytasz o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a tutaj o udogodnieniach dla dzieci z orzeczeniem.

_______________

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Zasiłek opiekuńczy z KRUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają także rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Od 31 marca br. zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem:

  • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
  • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • oraz na zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny*

Jeśli jesteś rodzicem który pobiera zasiłek pielęgnacyjny na dziecko niepełnosprawne, to nie jesteś uznawany za małżonka mogącego sprawować opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8.

W takiej sytuacji, jeśli masz co najmniej dwójkę dzieci i jedno z nich (to na które pobierasz ww. zasiłek) przebywa z Tobą w domu z powodu zamknięcia placówki, to drugi rodzic może wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza drugie dziecko.

W oświadczeniu należy wtedy wpisać, że nie ma drugiego rodzica, mogącemu zapewnić opiekę temu drugiemu dziecku.

Patrząc na to inaczej: Ty- na zasiłku pielęgnacyjnym – zajmujesz się jednym dzieckiem („z powodu” którego jesteś uprawniony do zasiłku), zaś drugi rodzic bierze opiekę na drugie dziecko.

Oczywiście tego dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

* Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł  jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków koniecznych dla zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Alireza Attari

Teraz, gdy mamy taką sytuację w kraju, na świecie, czy puszczać dziecko co drugi weekend do drugiego rodzica? My bijemy się z myślami. Sama mam w domu trójkę: 10 latkę, 2 latka i 6 miesięczne dziecko. I obawiam się, że jak najstarsza córka pójdzie na weekend do swojego taty to może zachorować, tym bardziej, że jej macocha pracuje w Niemczech. Z jednej strony szkoda mi córki, bo wiem, że to jej tata i też na pewno tęskni, ale chciałabym dla jej dobra zostawić ją w domu. Jestem pełna obaw, tym bardziej, że mieszkamy z moją mamą- starszą osobą. Co robić?

 

Pani Mecenas, a jak rozwiązać sytuację, kiedy jestem sama z córką, ojciec dziecka ma wyznaczone wizyty u nas w domu w mojej obecności, jego prawa sa ograniczone, jest mundurowym i często ma pracę w terenie. Boję się o nasze dziecko, bo ona jest ze mną i przez ten czas, od czasu zawieszenia zajęć w szkole, izolujemy się maksymalnie. Wiem, że były mąż jest ze względu na pracę szczególnie narażony na zarażanie. Czy on może przychodzić na wizyty do dziecka, czy mogę je ograniczyć? Czy w ogóle mogę tak zrobić pomimo wyroku i ustalonych spotkań?

 

To dwie z wielu wiadomości, które w ostatnich tygodniach wpłynęły na moją skrzynkę mailową. Przesłane pytania dotyczą kontaktów dziecka z rodzicem w czasie pandemii koronawirusa i ewentualnej możliwości ich ograniczenia przez drugiego rodzica.

Zacznijmy od początku, od kodeksowych podstaw.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty te obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Dobro dziecka.

Dobro dziecka – to pojęcie które jako rodzic musisz zapamiętać i mieć na uwadze w pierwszej kolejności. Zawsze!

Jeśli uważasz, że najlepsze jest w obecnej sytuacji epidemiologicznej to, by dziecko zostało z Tobą w domu – to jest to zapewne ważny powód ku temu by odmówić  kontaktu z drugim rodzicem.

Jest jednak ale…

Nazwę to „stylem” w jakim załatwisz tę sprawę. O czym mówię?

O tym czy zachowacie się jak dorośli ludzie, którzy są w stanie współdziałać dla dobra swojego dziecka.

Porozumienie!

W pierwszej kolejności jako dorosły, odpowiedzialny człowiek – RODZIC! – powinieneś dążyć do tego by się porozumieć z drugim rodzicem. Czasem nie ma z tym kłopotu, innym razem – to bardzo duży problem. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi o Was i o wasze widzimisię, tylko o to, by wasze wspólne dziecko było zdrowe i nie zachorowało (możesz też mieć na uwadze innych członków rodziny).

W tym czasie rodzice, choćby na chwilę, powinni zostawić swoje osobiste „potrzeby” – i spojrzeć na temat szerzej.

Z jednej strony jeśli dziecko i rodzic zostaną pozbawieni dotychczasowej formy spotkań ustalonej w orzeczeniu, to będzie to oczywiście utrudnienie ich kontaktów (jako takich). Jednak, tak jak już wspomniałam wyżej,dla dobra dziecka i takich wartości jak jego zdrowie  i życie – może to być uzasadnione i powinno być zrozumiałe dla wszystkich.

I wiem, że to nie będą często łatwe decyzje, ale … teraz wiele decyzji takich nie jest. Po prostu.

Jeśli nie jesteście w stanie takiej decyzji podjąć razem – to jako rodzic, który ma na uwadze ww. wartości – możesz powołać się na odgórny nakaz izolowania się od innych osób.

Co możesz zaoferować drugiemu rodzicowi?

Przede wszystkim powienieneś zadbać o możliwość kontaktu dziecka z drugim rodzicem w innej formie, np. telefonicznie, on – line czy poprzez zwykłą korespondencję.

Pamiętaj!

Twoja decyzja o uniemożliwieniu kontaktu dziecka z drugim rodzicem musi być racjonalna, oparta na realnych przesłankach- a nie na bliżej nieokreślonej, w sumie nieuzasadnionej fobii czy np. na Twojej niechęci do drugiego rodzica.

Przede wszystkim nie może to być wymówka dla kontynuowania zachwań, które przejwiasz od jakiegoś czasu, czy zapędów by dopiec drugiej stronie (tak, tak – takie powody też często się zdarzają).

Koronawirus to nie jest usprawiedliwienie dla całkowitej izolacji dziecka od jego mamy czy taty.

Jeśli naprawdę boisz się pokazać syna czy córkę drugiemu rodzicowi, to pamiętaj że da się współcześnie zorganizować im spotkanie – chociażby przez Skypa, aplikację Zoom czy Whereby. Sama z nich korzystam – to świetne narzędzia. Jest jeszcze telefon, który ukoi rozłąkę.

Gdy koronawirus jest jedynie wymówką?

Co możesz zrobić, gdy rodzic, u którego dziecko na stałe przebywa uporczywie odmawia Ci kontaktu z nim.

Zacznę od tego, że w obecnej sytuacji „zastoju” wielu instytucji- w tym Sądów – może być ciężko, ale …

Zgodnie z art. 59815 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Rodzic może więc złożyć odpowiednie żądanie w tym zakresie, jednak co do natychmiastowej skuteczności takiego działania trudno mówić. Nie wiadomo kiedy Sąd ów wniosek rozpatrzy, skoro działanie Sądów ogranicza się do spraw pilnych.

Drugą kwestią jest to, jak Sąd do sprawy podejdzie – bo przecież ważne są pobudki rodzica, który dopuszcza się postępowania w nadzwyczajnej sutuacji, dla dobra dziecka – nawet jeśli robi to wbrew orzeczeniu Sądu.

Pod uwagę będą również brane intencje tego rodzica, który w czasie, gdy dziecko powinno być izolowane, na siłę, być może na przekór zdrowemu rozsądkowi, próbował na przykład zabrać je na spacer.

Pamiętaj!

Najważniejsze jest dobro Twojego,  Waszego dziecka! To nie jest czas na kłótnie czy udowadnianie sobie kto jest lepszym rodzicem. To jest czas na pokazanie, że jesteś człowiekiem dorosłym, odpowiedzialnym  za życie i zdrowie najbliżej Ci osoby, której dobro stać powinno na pierwszym miejscu.

I na koniec… nie licz na to, że rząd unormuje te kwestie (pytania o to też dostałam 😉 ).

 

Gdybyś chciał się dowiedzieć jakie jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w czasie pandemii – zajrzyj tutaj.

 

Jan Kopřiva

***

Na blogu Prawnik Rodzinny poruszyłam w ostatnich wpisach temat opłat za prywatne: szkołę, przedszkole i żłobek w czasie gdy są one zamknięte z powodu koronawirusa.

Temat jest nadal aktualny, postanowiłam więc kontynuować go zapraszając do rozmowy innego prawnika, który m.in. współpracuje z placówkami oświatowymi.

W tym nagraniu zobaczysz wywiad, który przeprowadziłam z Panią Mecenas Karoliną Sikorską-Bednarczyk, która specjalizuje się w prawie oświatowym oraz prawie pracy i prowadzi blog http://kartanauczycielablog.pl/

_________________________________
🔥🔥 Zobacz WYWIAD PRAWNIKA RODZINNEGO i dowiedz się:
► (1:26) Jak wygląda obecna sytuacja placówek oświatowych?
► (7:28) Jak przebiega nauczanie on-line w kontekście funkcji wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej placówek.
► (8:39) Czy placówka pozostaje w gotowości do świadczenia usług?
► (14:00) Czy ma znaczenie to co podpisałeś- treść umowy z placówką?
► (16:15) O art. 170 Prawa oświatowego i dlaczego UOKiK traktuje placówkę jak przedsiębiorcę?
► (18:40) Dlaczego mamy różne opinie na temat obecnej sytuacji i w co wierzyć?
► (25:44) Komu przysługują dotacje?
► (31:00) Czy żłobek może świadczyć usługi online?
► (42:00) Czy do umów z placówkami stosujemy prawo cywilne czy prawo oświatowe?
► (46:00) Do czego ma prawo rodzic?
► (49:30) Co placówki mogą zaproponować rodzicom?
► (52:00) Jak wygląda kwestia dotacji dla placówki jeśli rodzic rozwiąże z nią umowę.
______________________________________

Możesz także posłuchać wywiadu ze mną https://bit.ly/39oqt1N a także przeczytać https://bit.ly/39tfJzn

_____________________________________

Do zobaczenia w kolejnych nagraniach!

Serwis Koronawirus i Biznes jest zbiorem najświeższych wiadomości na temat wpływu pandemii koronawirusa na gospodarkę oraz firmy z punktu widzenia prawa.

Integralną częścią Serwisu jest Podcast “Koronawirus i Biznes”, w którym udział biorą prawnicy.

W serwisie właśnie ukazał się wywiad ze mną.

Rozmawiałam z Rafałem Chmielewskim o wpływie przerwy w nauce spowodowanej koronawirusem oraz opłatach za przedszkole i szkołę w tym czasie.

Zapraszam Cię do słuchania.